الگوی اپلیکه

applique patterns

الگوهای ارائه شده مناسب اپلیکه با دست و تکه دوزی با چرخ و گلدوزی و شماره دوزی می باشد

expand_less برگشت به بالا