پروژه یک

Project one

اریگامی پارچه یکی از لذت بخش ترین کارهاییکه با پارچه انجام میشه در این بخش مراحل آ درست کردن این اریگامی را با چند تصویر مشاهده می نمایید

expand_less برگشت به بالا